Dergiler

 • Hipokrat Tıp Dergisi

  Dear Researchers

  Since our journal (HMJ) Hippocratic medical journal has moved to TÜBİTAK Dergipark infrastructure, the next article uploading and referee processes will be from here. You can do the 2022 issue and download transactions via the link below.

  https://dergipark.org.tr/en/pub/hmj

  DERGIPARK

  Sayın Araştırmacılar

  Dergimiz (HMJ)  hipokrat tıp dergisi tübitak dergipark alt yapısına geçmiş olduğundan bundan sonraki makale yükleme ve hakem süreçleri buradan olucaktır . Aşağıdaki link üzerinden 2022 sayı ve yükleme işlermlerini yapabilirsiniz.

  https://dergipark.org.tr/tr/pub/hmj

  DERGİPARK

  Dear Researchers,
  The journal of our Bandirma Onyedi Eylul Medical Faculty has started its publication life in both Turkish and English publication languages. Our journal will be published three times a year. No fee will be charged for the publication of the articles. All submitted materials will be evaluated by double-blind scientific referees.

  The Hippocrates Journal of Medicine accepts articles in clinical, experimental research, review, case reports, interesting images, original surgical techniques, letters to the editor, and video articles in the fields of basic, internal and surgical medical sciences, biomedical technologies, strategic and complementary medicine, sport, sport-physiology training and exercise.

  Hippocrates Medical Journal is the official journal of Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Medicine

  Sayın Araştırmacılar,

  Bandırma Onyedi Eylül Tıp fakültemizin dergisi hem Türkçe hem de İngilizce yayın dillerinde yayın hayatına başlamıştır. Dergimiz yılda üç kez yayınlanacaktır. Makalelerin yayınlanması için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir. Gönderilen tüm materyaller çift-kör bilimsel hakemler tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacaktır.

  Hipokrat Tıp Dergisi temel, dahili ve cerrahi tıbbi bilimlerde, biyomedikal teknolojiler, stratejik ve  tamamlayıcı tıp, spor, spor-fizyolojisi antreman ve egzersiz alanlarında klinik, deneysel araştırma, inceleme, derleme, olgu sunumu, ilginç görüntü, orijinal cerrahi teknikler, editöre mektuplar ve video makale formatında yazıları kabul etmektedir. 

  Hipokrat Tıp Dergisi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin resmi dergisidir.